Inštitut za klinično in pogovorno hipnozo 

Vizija inštituta 


Inštitut za klinično in pogovorno hipnozo stremi h kakovostnemu in strokovnemu združevanju in podajanju znanja, izmenjevanju izkušenj in nudenju podpore na področju hipnoze in hipnoterapije v vsakodnevnem življenju in delovnem okolju.

Naša vizija je usmerjena v ustvarjanje pozitivnih sprememb v življenjih ljudi in skupnosti s pomočjo hipnoze ter gradnjo skupnosti, ki se združuje okoli teh vrednot.


Naša ekipa

Naši programi so priznani s strani strokovnih zbornic

Naši tečaji v sklopu Cerifikata klinične hipnoze so akreditirani pri  Zdravniški zbornici Slovenije, kjer lahko zdravniki z udeležbo na tečaji pridobite kreditne točke za podaljšanje licence. 

Programi so v procesu akreditacije tudi pri ostalih strokovnih zbornicah: Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zbornica delovnih terapevtov SlovenijeStrokovno združenje fizioterapevtov Slovenije.

Kjer se srečujejo strokovnost, znanje, etika in dobrobit posameznika


V globinah človeške psihe smo odkrili potencial za preobrazbo, zdravljenje in osebno rast. S tem spoznanjem se je rodila zamisel o Inštitutu za klinično in pogovorno hipnozo – prostoru, kjer se združujejo izjemna znanja klinične hipnoze s poglobljenim razumevanjem moči pogovorne hipnoze.

Inštitut ima svoje korenine v strastni predanosti hipnoterapevtov in strokovnjakov na področju mentalnega zdravja. Naša vizija je ustvariti prostor, kjer se ljudje ne le učijo o hipnozi, ampak kjer doživljajo njeno moč in se razvijajo kot terapevti ter posamezniki.


Etični kodeks
Naš inštitut je nastal z namenom ponudbe celovitih izobraževanj v klinični in pogovorni hipnozi ter potrebe po povezovanju in sodelovanju strokovnjakov na tem področju, z možnostjo nenehnega izpopolnjevanja v znanjih hipnoze in hipnoterapije.

Že nekaj let potekajo tečaji pogovorne hipnoze in hipnotičnega simbolizma za zdravstvene delavce. Tečajev so se doslej udeleževali zdravniki, medicinske sestre, psihoterapevti in drugi, ki so iz hipnoze in hipnoterapije že imeli predznanje. 

Ker gre pri uporabi pogovorne hipnoze (in hipnotičnega simbolizma) za uporabo klasičnih principov hipnoze v bolj praktičnem pogovornem in kliničnem kontekstu, je bilo takšno predznanje zelo koristno, na prvih tečajih celo nujno in so se tečajev lahko udeležili zgolj hipnoterapevti oz. tisti, ki so imeli dovoljšnje predznanje.

V okviru Inštituta za klinično in pogovorno hipnozo pa želimo tečaje približati tudi tistim zdravstvenim delavcem, ki (še) niso hipnoterapevti in se s hipnozo srečujejo prvič. Ravno zato smo izoblikovali tečaj Osnove klinične (pogovorne) hipnoze, v okviru katerega se bodo tečajniki spoznali z osnovnimi principi hipnoze in se naučili ustvarjanja hipnotičnega konteksta ter hipnotičnega stanja, preko katerega bodo lahko z dobrimi sugestijami pomagali svojim pacientom in klientom. Tečaj Osnove klinične (pogovorne) hipnoze je zasnovan tako, da je kar najboljša osnova za nadaljnje programe pogovorne hipnoze in hipnotičnega simbolizma, ki sta oba prilagojena čim bolj praktičnemu izvajanju hipnoze v kliničnem in pogovornem kontekstu.Kakovostna izobraževanja

Inštitut osredotoča na zagotavljanje kakovostnih izobraževanj iz področja klinične hipnoze. Ponujamo celovite tečaje, ki združujejo teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami.

Povezovanje skupnosti

Verjamemo v moč skupnosti in izmenjavo izkušenj. Inštitut ustvarja prostor, kjer se terapevti, študentje in ljubitelji hipnoze lahko povežejo, delijo znanje ter se podpirajo v svojem strokovnem razvoju.

Klinična hipnoza in Pogovorna hipnoza

Naša edinstvenost izhaja iz povezovanja klinične hipnoze s poglobljeno razumevanjem principov pogovorne hipnoze. To omogoča, da se terapevti izpopolnijo v različnih pristopih, odvisno od potreb svojih strank.

Osebna rast in družbena odgovornost

Inštitut spodbuja osebno rast terapevtov in posameznikov, ki se udeležujejo naših programov. Hkrati pa smo zavezani družbeni odgovornosti, saj želimo prispevati k duševnemu zdravju skupnosti.

Učenje principov hipnoze namesto skript

Pri naših tečajih se osredotočimo tudi na poznavanje principov hipnoze, ki tečajnikom omogoča uporabo hipnotičnih tehnik bolj spontano v hipnoterapevtski praksi in tudi v vsakdanjih pogovorih s pacienti in drugimi ljudmi (pogovorna hipnoza, simbolizem).

 Pestra ponudba nadaljevalnih tečajev

 Edinstveno v Sloveniji: za že izobražene terapevte ponujamo Terapevtsko pogovorno hipnozo (s supervizijo), Masterclasse na določeno temo, Strokovno članstvo v našem inštitutu (kot edini v Sloveniji smo v procesu pridružitve ISH - International Society of Hypnosis).

Bonusi

 Posnetki srečanj vam ostanejo na voljo doživljensko, da si lahko kadarkoli pogledate kakšno stvar za nazaj, vadnice hipnoze pod supervizijo/intervizijo med tečajem, posnetki različnih indukcij itd.

Tečaji preko spleta in v živo

Tečaje hipnoze izvajamo online in v živo za najboljšo izkušnjo tečajnikov. 

Možnost samopromocije na naši platformi

Kot strokovni član ste na platformi lahko navedeni kot klinični hipnoterapevt; lahko prispevate bloge/zapise s svojimi izkušnjami s hipnozo, pod katero ste podpisani vi; možnost aktivne udeležbe na ekskluzivnem webinarju s strokovnjaki na svojih področjih...

Nenehno strokovno izpopolnjevanje

Stremimo k povezovanju in ustvarjanju skupnosti, ker le tako lahko skupaj rastemo in se razvijamo. Tudi predavatelji sami se konstantno izobražujemo v tujini ter iščemo vedno nove načine izvajanja tečajev za najboljšo izkušnjo naših tečajnikov.Smo v procesu pridružitve mednarodnim združenjem za hipnozo


Priznanje za kvaliteto in predanost izobraževanjem za hipnozo.