Članstvo

Članstvo v Inštitutu za klinično in pogovorno hipnozo (IKPH)


Članstvo v IKPH je lahko osnovno, strokovno ali častno. Članstvo v IKPH je prostovoljno. Člansko leto traja 1 koledarsko leto, s pričetkom 1. januarja.


Vrste članstva

 1. OSNOVNO ČLANSTVO: oseba se lahko izobražuje iz pogovorne hipnoze
 2. STROKOVNO ČLANSTVO: oseba se lahko izobražuje iz klinične hipnoze in pogovorne hipnoze
 3. ČASTNO ČLANSTVO: oseba s posebnimi zaslugami
Pogoji za OSNOVNO ČLANSTVO v IKPH:

1) Zaključen vsaj 1 tečaj pri IKPH

2) Zaključena najmanj prva bolonjska stopnja (7. stopnja izobrazbe) iz katerekoli smeri

3) Osebnostna primernost
Pogoji za STROKOVNO ČLANSTVO v IKPH:

1) Opravljen Certifikat klinične hipnoze pri IKPH

2) Zaključena najmanj prva bolonjska stopnja (7. stopnja izobrazbe) iz psihologije, medicine, socialnega dela, socialne pedagogike, psihosocialnega svetovanja, zakonske in družinske terapije ter psihoterapevti ali drugi državni registrirani zdravstveni delavci, kot so medicinske sestre, babice in logopedi s priznano diplomo v svoji disciplini oziroma kandidati drugih smeri, ki so tekom študija ali kasneje pridobili osnovna splošna znanja, relevantna za hipnoterapijo.

3) Osebnostna primernost

Študenti zdravstvenih smeri do zaključka študija oz. študijskega programa ne morejo biti strokovni člani IKPH.


STROKOVNO ČLANSTVO v IKPH obsega:

 • Celoletni program Terapevtska pogovorna hipnoza (10x letno; supervizija, napredne tehnike in koncepti, vaje)
 • Celoletna Masterclass srečanja (4x letno)
 • Prisotnost in kratko predstavitev člana kot usposobljenega kliničnega hipnoterapevta na spletni strani Inštituta (www.klinicnahipnoza.si), kjer lahko klienti najdejo kredibilnega hipnoterapevta
 • Ekskluzivno poslovno svetovanje izkušenega podjetnika za razvoj lastne hipnoterapevtske prakse s Q & A (4x letno)
 • Udeležba na vsakem že obiskovanem tečaju IPKH znova za simbolično ceno
 • Pravico do uporabe imena Inštituta za klinično in pogovorno hipnozo,
 • Ugodnosti pri prijavi na dogodke IKPH
 • Možnost aktivnega sodelovanja na rednih webinarjih inštituta
Pogoji za ČASTNO ČLANSTVO v IKPH:

Častni član lahko postane posameznik z izjemnimi strokovnimi ali organizacijskimi zaslugami na področju klinične in/ali pogovorne hipnoze. Naziv mu s posebno listino podelijo ustanovni člani, če presodijo, da ga njegov prispevek k uresničevanju ciljev IKPH upravičuje. Častni član je oproščen plačevanja članarine, hkrati pa lahko uživa vse ugodnosti strokovnega članstva.