Častno članstvo

Častno članstvo v Inštitutu za klinično in pogovorno hipnozo


Častni član Inštituta za klinično in pogovorno hipnozo (IKPH) je posameznik, ki se izkaže z izjemnimi strokovnimi ali organizacijskimi dosežki na področju klinične in/ali pogovorne hipnoze. Ta poseben naziv mu podelijo ustanovni člani in je izraz priznanja za njegov izjemen prispevek k uresničevanju ciljev in poslanstva inštituta.

Podelitev naziva častnega člana poteka s posebno listino, ki jo prejme častni član in je simbol priznanja za njegovo delo in predanost. Ustanovni člani Inštituta za klinično in pogovorno hipnozo skrbno presodijo, ali posameznik zasluži ta prestižni naziv, in ga podelijo le tistim, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu inštituta.

Ena od privilegijev, ki jih ima častni član, je oprostitev plačevanja članarine. Kljub temu pa lahko uživa vse ugodnosti, ki jih prinaša Strokovno članstvo v IKPH. To vključuje dostop do izobraževalnih programov, srečanj, supervizij, webinarjev in drugih dogodkov, ki omogočajo stalni strokovni razvoj in izmenjavo znanja s kolegi hipnoterapevti.

Častno članstvo je priložnost za Inštitut za klinično in pogovorno hipnozo, da izrazi priznanje in hvaležnost posameznikom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k rasti in razvoju inštituta ter promociji hipnoterapije kot učinkovite terapevtske metode.

Častno članstvo v IKPH je prostovoljno in trajno.