Etični kodeks

ETIČNI KODEKS INŠTITUTA ZA KLINIČNO IN POGOVORNO HIPNOZO (IKPH)1. Poklicno ravnanje s pacienti ali klienti

1.1. Vsi člani IKPH so sami po sebi profesionalci in se morajo pri uporabi hipnoze strogo držati standardov, ki jih od njih zahteva njihov poklic.

1.2. Pri uporabi hipnoze morajo člani IKPH vedno dati prednost dobremu počutju pacienta v kliničnih okoljih, pa tudi subjekta, ki sodeluje v znanstvenih raziskovalnih poskusih.

1.3. Kadar koli je klinični bolnik ali poskusni subjekt izpostavljen nenavadnemu stresu ali drugi obliki tveganja, je treba vzdrževati ustrezne zaščitne ukrepe. Kadar gre za stres ali tveganje, je treba pacienta ali osebo obvestiti in dati soglasje. Če je zdravnik v dvomih glede etičnih načel in povezanih tveganj, se mora posvetovati z ustrezno usposobljenimi kolegi, ki so tudi strokovnjaki za hipnozo.


2. Uporaba hipnoze v poklicnem delu

2.1. Za vsakega člana IKPH, ki namerava hipnozo uporabljati v klinične ali eksperimentalne namene, se svetuje udeležba na izobraževalnem tečaju, ki ustreza standardom usposabljanja IKPH.

2.2. Na podlagi svojega članstva so člani IKPH odgovorni za uporabo hipnoze v okviru omejitev svojega strokovnega dela in samo za tiste namene, za katere so usposobljeni, licencirani in/ali certificirani s strani IKPH. To pomeni, da bi morali tisti člani, ki uporabljajo hipnozo za klinične ali terapevtske namene, opraviti ali bodo opravljali poklicno kvalifikacijo za to vrsto terapije, ki jo priznava zdravstvena služba, socialna služba ali ministrstvo za izobraževanje.

2.3. Uporaba hipnoze s strani članov pri njihovem poklicnem delu bi morala biti popolnoma združljiva s poklicnimi standardi in dolžnostmi njihovega dela ter s tem povezanimi pričakovanji njihovih nadrejenih, delodajalcev in poklicnih združenj.

2.4. Izjema so študenti, ki se usposabljajo v ustreznih vedah ali poklicih. IKPH priznava, da lahko študentje hipnozo ustrezno uporabljajo pod nenehnim in neposrednim nadzorom mentorja, ki je usposobljen s strani in član IKPH in ki ima dogovorjeno zavezanost njegovemu etičnemu kodeksu.


3. Izvajanje zasebne terapije

3.1. Javnost se lahko obrne na člane za zasebno posvetovanje in terapijo zaradi pripadnosti IKPH. Če namerava član IKPH takšno osebo obravnavati kot zasebnega pacienta, mora najprej zagotoviti, da je oseba v celoti seznanjena z možnostmi za zdravljenje ter tveganji. Predstavljene ji morajo biti tudi možnosti obravnave, ki so ji na voljo v javno zdravstveni ali socialni službi.

3.2. Člani IKPH naj se zasebne terapije lotijo le, če je združljiva s pravili in etiko njihovega poklicnega združenja ter poklicnimi standardi in dolžnostmi njihovega dela. Svoje zasebno delo bi morali omejiti na tiste težave, za katere so usposobljeni v zdravstveni službi, socialni službi ali ministrstvu za izobraževanje svoje države.


4. Poučevanje hipnoze in njena uporaba v neprofesionalnem delu

4.1. Član IKPH ne bi smel podpirati klinične ali eksperimentalne prakse kot tudi poučevanja hipnoze s strani tistih, ki nimajo opravljenega usposabljanja iz hipnoze, ki ustreza standardom IKPH.

4.2 Član IKPH ne sme dajati navodil, ki vključujejo poučevanje hipnotičnih tehnik posameznikom ali skupinam, ki vključujejo osebe, ki trenutno niso primerne za članstvo v IKPH. Predavanja, ki laike seznanjajo s hipnozo, so dovoljena le, če ne vključujejo demonstracij ali didaktičnega gradiva, ki vključuje tehnike namenjene klinični rabi hipnoze oz. hipnoterapije. Laiki so tisti, za katere velja, da niso upravičeni do strokovnega članstva v IKPH.

4.3. Posvetovanja z laičnimi predstavniki tiska ali drugih komunikacijskih medijev so dovoljena v korist znanja in razumevanja javnosti o zadevah, ki se nanašajo na hipnozo. Pogovori z laičnimi predstavniki tiska in radijski ali televizijski nastopi so dobrodošli, če so v skladu s cilji IKPH in njegovimi etičnimi smernicami.


5. Uporaba imena društva

5.1. Samo sedanji (plačane članarine) strokovni člani IKPH lahko za svojim imenom uporabljajo inicialke in logotip IKPH. Kjerkoli je to mogoče, pa morajo člani navesti polno ime Mednarodnega združenja za hipnozo (ISH - International Society of Hypnosis), zaradi obveščanja in izobraževanja javnosti.


6. Hipnoza za namen zabave

6.1. Člani IKPH ne smejo ponujati storitev zgolj za namen javne zabave ali sodelovati s katerokoli osebo ali agencijo, ki se ukvarja izključno z javno zabavo in ni v skladu z etičnim kodeksom IKPH.

6.2. Če član IKPH prekrši te etične smernice in so o tem obveščeni ustanovni člani IKPH, bodo le-ti stopili v stik s tem članom za pojasnilo in raziskali kršitev. Izid te preiskave bo določil, ali lahko oseba obdrži članstvo v IKPH.


7. Končne opombe

Znano je, da noben etični kodeks ne more zajeti vseh praks, ki se štejejo za etične. Zato se pričakuje, da se kliniki, učitelji in raziskovalci na področju hipnoze držijo svojih poklicnih kodeksov ravnanja ter zakonov in statutov svoje države.


Dodatek

Pogosto klienti, pacienti in tudi njihovi izbrani zdravniki spregledajo, da je lahko prava pomoč za njihovo težavo na voljo v drugačni obliki (npr. v obliki klinično psihološke obravnave, svetovanja, …), torej ne nujno kot hipnoterapija.

Člani IKPH naj bodo na to zelo pozorni in naj stremijo k temu, da so osebe v celoti obveščene o lokalnih možnostih in postopkih, ki bodo klientom v največjo pomoč.